Sykling på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen under villreinjakt og småviltjakt

I Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern er sykling bare tillatt på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen fra 1. juni til 15. juli, men jegere som ønsker å bruke sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i villreinjakta og småviltjakta, kan søke Dovrefjell nasjonalparkstyre om dispensasjon.

Søknad sendes Dovrefjell Nasjonalparkstyre fmopdovrefjell@fylkesmannen.no

På Snøheimvegen er det en fordel at jegerne bruker skyttelbussen når den går.

I villreinjakta og småviltjakta kan skyttelbussen stoppe ved avkjøringen til Haukberget og ved Striåbrua for å sette av og ta med jegere. På siste avgang fra Snøheim turisthytte til Hjerkinn om kvelden, kan bussen stoppe og ta med jegere som står langs hele Snøheimvegen.

 

Kari Svendsgard