småviltjakt

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på småvilt i statsallmenningene i Dovre. Den som skal jakte på småvilt må ha betalt jegeravgift for det året det jaktes.

Jakthunder skal ha gyldig sauereinhetsbevis. Alle som deltar i jakt med hund skal ha løst jaktkort for slik jakt. Jaktkort for hund gjelder for bruk av en hund. Unghund som ikke jakter selvstendig, kan slippes sammen med eldre hund. Inntil to jegere kan jakte sammen på rekke. Dette gjelder også for jakt med hund.

Vis hensyn til villrein. Jegere som jakter med hund, må ta hunden inn og trekke seg unna områder der det er villrein.

Vis hensyn til andre jegere og annen jaktutøvelse.

Harejakt med hund utøves i bjørkeskogområdene. Bestanden av skogsfugl er liten og består i hovedsak av orrfugl.

Perioder

I tiden 15.09 - 14.10 er småviltjakta regulert med inndeling i perioder, jaktfelt og begrensning i antall jegere pr. periode.
For utenbygds jegere uten hund, innenbygds jegere uten hund og innenbygds jegere med hund er småviltterrenget delt i to felt. Dovrefjell statsallmenning og Grimsdal statsallmenning. 
For utenbygds jegere med hund er terrenget delt i 5 felt. Dørålen, Grimsdalen Sør, Grimsdalen Nord, Dovrefjell og Hjerkinn.
Harejakt med hund er inndelt i felt og begrensning av antall jegere.

Kvoter og jakttid

Det er en periodekvote på 2 ryper pr. jeger pr. dag. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Dersom bestanden tilsier det kan fjellstyret  endre kvoten, stoppe, avlyse eller begrense jakttida

Jakttid rypejakt: 15.09 - 14.10
Utenbygds med hund fra 20.09
Jakttid Harejakt med hund: 11.10 - 28.02.

Fangstrapport småviltjakt

Fangstrapport leveres på inatur

Innenbygdsboende med sesongkort får refundert kr 200,- ved levering av fangstrapport innen 31.12

 

Søknad utenbygdsboende via inatur. Søknadsfrist 1. april.

Innenbygdsboende kjøper jaktkort via inatur.
Det åpnes for kjøp av jaktkort for innenbygdsboende småviltjegere i slutten av juni.