Villreinjakt

Villreinjakt i to villreinområder Rondane Nord og Snøhetta.
Grimsdal statsallmenning og deler av Dovrefjell statsallmenning er en del av Rondane Nord.
Deler av Dovrefjell statsallmenning er en del av Snøhetta
.
I Rondane Nord Villreinområde kan våre jegere jakte i hele Dovres del av Rondane Nord.
I Snøhetta villreinområde har fjellstyret fellesjakt med Statskog og Joramo Bygdeallmenning.

Informasjon om villreinområdene finner du under villrein.no

Kvoter

Kvotene fastsettes årlig ved at villreinutvalgene utarbeider et forslag som godkjennes av villreinnemdene..
Minimum 10% av fellingstillatelsene går til utenbygdsboende jegere. 
Fellingsprosenten ligger på 50 - 60 %.

Opplæringsjakt

Jeger under 18 år må ha følge med tilsynsperson. Tilsynspersonen kan bære våpen etter avtale med fjellstyret. Benyttes det kun et våpen skal tilsynspersonen ha bestått skyteprøve med det aktuelle våpenet. Ellers gjelder de samme kravene som for andre.

Lagjakt

Det kan dannes jaktlag på inntil 2 personer. Begge må ha fått tildelt jakt etter individuell søknad.. Laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende.
Begge medlemmene av et jaktlag må ha fellingsløyve i samme villreinområde. Inngåelse av jaktlag må godkjennes av fjellstyret før jaktstart.

Rekruttering

Alle innenbygdsboende førstegangsjegere under 20 år kan få tilbud om et gratis jaktkort på villrein. For resterende år betaler innenbygdsboende ungdom
under 20 år halv pris for villreinkort.

Priser

Søknad

Søknad villreinjakt både innenbygs- og utenbygdsboende jegere via inatur.

ELGjakt

Dovre fjellstyre disponerer 5 jaktfelt for elgjakt. 3 felt i Grimsdal statsallmenning og 2 felt i Dovrefjell statsallmenningen.
Det meste av jaktterrengene ligger i fjellterreng med fjellbjørkeskog og vierkratt. Store deler av arealene ligger i vernede områder. 

Jaktfeltene tildeles etter fordeling 40/60,  åpent for alle og prioritert innenbygdsboende, med en rullering mellom terrengene. 
Elgjakt tildeles etter fireårskontrakter. Ledige jaktfelt legges ut for søknad via inatur.no

Jaktlagets medlemmer må være norsk statsborger og ha vært bosatt i Norge det siste året. For at et jaktlag skal telle som innenbygdsboende må mer enn 50 % av lagets medlemmer være bosatt i Dovre kommune.

Jaktlaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Innbetalt grunnavgift trekkes fra oppgjøret for felte dyr. I tillegg kommer kommunal fellingsavgift.

Kvoter

Kvoter fastsettes av Dovre Elgutvalg etter gjeldende driftsplan for hjortevilt i Dovre.
De siste år har fjellstyret hatt en kvote på mellom 15 og 17 dyr.

Driftsplan for hjortevilt kan du lese her

Jaktfelt

Grimsdal Nord
Grimsdal Midt
Grimsdal Sør

Dovrefjell Nord Jaktfeltet administreres annenhver fireårsperiode av Dovre fjellstyre og Statskog
Dovrefjell Sør

Hjortejakt

Hjortejakt tildeles sammen med jakt på elg i statsallmenningene i Dovre.
Jaktterrengene ligger i områder der hjorten for det meste er innom på trekk mellom beiteområder.

Jaktlagene får tildelt en fri hjort sammen med kvota for elgjakt.
Det kreves ikke grunnavgift for hjortejakta. Felte dyr faktureres etter kilopris i tillegg til fellingsavgift.

 

RÅDYRjakt

Fjellstyret har en kvote på 4 rådyr i Grimsdal statsallmenning.
Tildeling av jakt skjer ved trekning i slutten av mai.

Det kan søkes som lag på inntil to jegere.
Under elgjakta i perioden 25.09 - 31.10 kan det kun jaktes rådyr i samråd med elgjegerne.

Søknad på jakt sendes Dovre fjellstyre dovre@fjellstyrene.no innen 1.mai. Husk å oppgi navn, adresse og jegernr. (jegeravgiftsnr.)
Jegerne skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.. 

Jakttid: 25.sept. til 23.des. Voksen rådyrbukk 10.aug. til 23.des.

 


 

SØKNAD jaktkort