Henting av villreinkort

Villreinkortene er nå pakket og klar for henting/utsending.
Prøvetakingsutstyr for CWD prøver leveres ut sammen med jaktkortene.

Vi ber om at alle innenbygdboende jegere som har mulighet henter sine jaktkort på
fjellstyrekontoret. Alle som henter villreinkortene på kontoret vil få årets utgave
av Villreinen. (Hugs jegerkontrakt, dokumentasjon på betalt jegeravgift og bestått storviltprøve)

Villreinkort kan hentes på fjellstyrekontoret

onsdag 24. juli mellom klokka 14.00 og 17.00
torsdag 25. juli mellom klokka 14.00 og 17.00

fredag 2. august mellom klokka 08.30 og 11.30
tirsdag 6. august mellom klokka 13.00 og 16.00

torsdag 15. august mellom klokka 15.00 og 18.00

Kari Svendsgard