Beitebruk og seterdrift

 

Det er et utstrakt beitebruk i statsallmenningene i Dovre. Av bufe på beite er det sau som står for hovedtyngden i både Grimsdal og Dovrefjell statsallmenning.
I Grimsdalen er det i tillegg til sau geiter, hester og storfe som nytter utmarksbeitene. I deler av Dovrefjell en del storfe.
Det er i alt 7 sanke- og beitelag som har deler av sine beiteområder innenfor statsallmenningene.

Tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon drives fortsatt på noen få setrer i Grimsdalen.