Jul
3
10:00 AM10:00

Fjellstyremøte 3. juli 2019

SAK 12/2019 SØKNAD OM OMDISPONERING/BRUKSENDRING SETERFJØS

SAK 13/2019 SØKNAD OM SPONSORMIDLER - DOVRE HISTORIELAG

SAK 14/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL FERIST VED HJERKINN - JORA BEITELAG

SAK 15/ 2019 SØKNAD OM ETABLERING AV TILSYNSBU - DOVRE BEITELAG

SAK 16/2019 NY SØKNAD OM ETABLERING AV TILSYNSBU - JORA BEITELAG

SAK 17/2019 SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV ØYAN SKYTEBANE

SAK 18/2019 DISPONERING AV ETTERSØKSHUND SOM GRUNNLAG FOR TILDELING AV JAKT

SAK 19/2019 REFERATSAKER

Møtebok finner du her

View Event →
Apr
25
6:30 PM18:30

Fjellstyremøte 25. mars 2019

SAK 6/2019 ANMODNING OM SLETTING AV LÅN - FOSA SA

SAK 7/2019 ÅRSMELDING 2019

SAK 8/2019 KLAGE/ØNSKE OM PRESISERING AV DOVRE FJELLSTYRE SITT VEDTAK I SAK 2/2019
OM ETABLERING AV TILSYN/SANKEBU I DOVREFJELL STATSALLMENNING

SAK 9/2019 SØKNAD FRA DOVRE BEITELAG OM STØTTE TIL SPERREGJERDE

SAK 10/2019 INSTILLING ANSETTELSE AV FJELLOPPSYN/DAGLIG LEDER

SAK 11/2019 REFERATSAKER

Møtebok finner du her

View Event →