Apr
25
6:30 PM18:30

Fjellstyremøte 25. mars 2019

SAK 6/2019 ANMODNING OM SLETTING AV LÅN - FOSA SA

SAK 7/2019 ÅRSMELDING 2019

SAK 8/2019 KLAGE/ØNSKE OM PRESISERING AV DOVRE FJELLSTYRE SITT VEDTAK I SAK 2/2019
OM ETABLERING AV TILSYN/SANKEBU I DOVREFJELL STATSALLMENNING

SAK 9/2019 SØKNAD FRA DOVRE BEITELAG OM STØTTE TIL SPERREGJERDE

SAK 10/2019 INSTILLING ANSETTELSE AV FJELLOPPSYN/DAGLIG LEDER

SAK 11/2019 REFERATSAKER

Møtebok finner du her

View Event →