Søknad villreinjakt innenbygdsboende Orienteringsmøte

Det er nå åpnet for søknad på villreinjakt via inatur. Søknadsfrist 10. mai.

Du kan prioritere type dyr og jaktområde på søknaden.
Det må søkes på alle dyrekategorier for å bli med i videre trekning dersom du ikke blir trukket
ut til ditt førstevalg.

ORIENTERINGSMØTE

Fjellstyre inviterer til orienteringsmøte om nye søknadsrutiner på
Toftemo Turiststasjon “dansesalen” onsdag 24. april klokka 19.00.

En representant fra inatur vil være tilstede på møte.

Kari Svendsgard