Trekning av villreinjakt for innenbygds i statsallmenningene i Dovre

Fjellstyret foretar trekning av villreinjakt for innenbygds 16. mai. Trekning foretas blant søkere om jakt på iNatur.

Som mange sikkert har fått med seg så kan fjellstyret på bakgrunn av strengere personvernregler i år ikke publisere søknadslista eller trekningsliste for villreinjakta i statsallmenningene i Dovre. Norges fjellstyresamband har vurdert dette sammen med jurister i Miljødirektoratet og Statskog, og kommet fram til at slik regelverket er i dag, og med de forutsetningene søkerne ble orientert om ved søkning, ikke kan publisere listene da det ikke ville være i tråd med ny personopplysningslov/GDPR. Formelt er prinsippet slik at søkerne måtte ha vært informert om at de har mulighet til å reservere seg mot å få navnet sitt publisert da de søkte, for at vi skal kunne offentliggjøre lister. Denne avklaringa kom ganske nylig, og fjellstyret har derfor ikke kunnet informere om dette før.

Dovre fjellstyre beklager dette, og Norges fjellstyresamband vil jobbe for å finne løsninger slik at vi kan publisere trekningslistene på en egna måte seinere år.

Alle som blir trukket ut vil få beskjed på e-post etter at trekning er gjennomført. Dette gjelder både de som får jaktkort og reserver for jaktkort. Tilbud om jaktkort sendes ut med betalingsfrist på 10 dager. Husk at jegeravgift må være betalt, og du må påregne minimum to virkedager før dette er registrert.

Kari Svendsgard