Ansettelse daglig leder/fjelloppsyn i Dovre fjellstyre

Dovre fjellstyre mottok søknader fra mange godt kvalifiserte kandidater til den utlyste stillingen.

Fjellstyre har i møte 25.mars 2019 fatta vedtak om å gi Tore Larsson fra Siljan i Telemark tilbud om stillingen som daglig leder/fjelloppsyn i Dovre fjellstyre. Tore Larsson har takket ja til stillingen.

Kari Svendsgard