Endring av søknadsrutiner for jakt

Søknadsrutiner for småvilt- og villreinjakt i Grimsdal og Dovrefjell statsallmenninger

endres fra jaktåret 2019.

Småviltjakt utenbygdsboende er åpnet for søknad via inatur.

Jaktkort for småviltjakt innenbygdsboende åpnes for salg via inatur i god tid før jaktstart.

Informasjon om søknad villreinjakt kommer.

Kari Svendsgard