Back to All Events

Fjellstyremøte 3. juli 2019

SAK 12/2019 SØKNAD OM OMDISPONERING/BRUKSENDRING SETERFJØS

SAK 13/2019 SØKNAD OM SPONSORMIDLER - DOVRE HISTORIELAG

SAK 14/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL FERIST VED HJERKINN - JORA BEITELAG

SAK 15/ 2019 SØKNAD OM ETABLERING AV TILSYNSBU - DOVRE BEITELAG

SAK 16/2019 NY SØKNAD OM ETABLERING AV TILSYNSBU - JORA BEITELAG

SAK 17/2019 SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV ØYAN SKYTEBANE

SAK 18/2019 DISPONERING AV ETTERSØKSHUND SOM GRUNNLAG FOR TILDELING AV JAKT

SAK 19/2019 REFERATSAKER

Møtebok finner du her

Earlier Event: April 25
Fjellstyremøte 25. mars 2019
Later Event: July 18
Fjellstyremøte 11. juli 2019