Henting av villreinkort

Villreinkortene er nå pakket og klar for henting/utsending.
Prøvetakingsutstyr for CWD prøver leveres ut sammen med jaktkortene.

Vi ber om at alle innenbygdboende jeger som har mulighet henter sine kort på
fjellstyrekontoret. Alle som henter villreinkortene på kontoret vil få årets utgave
av Villreinen. (Hugs jegerkontrakt, dokumentasjon på betalt jegeravgift og bestått storviltprøve)

Villreinkort kan hentes:
- Torsdag 2. august klokka 11.00. - 13.00
- Tirsdag  7. august klokka 11.00  -  15.00
- Onsdag 8. august klokka 16.00 - 20.00
- Tirsdag 14 august klokka 15.00 - 18.00

 

Kari Svendsgard