Trekningslister villreinjakt 2018

Trekning av innenbygdboende søkere på villreinjakt er klar

Dersom du har fått tildelt jakt og ikke ønsker og benytte deg av tilbudet må du sende en skriftlig beskjed til fjellstyre innen 1. juni 2018. e-post dovre@fjellstyrene.no

Har ikke fjellstyre mottatt noen slik henvendelse innen 1. juni vil du bli registrert som at du har jakt i 2018.

Dette gjelder også de som står som reserve. Har ikke fjellstyre mottatt annen beskjed vil du registreres som at du hadde jakt dersom tilbud mottas.

Tilbud om villreinjakt aksepteres ved betaling innen gitt frist. Aksepterte tilbud vil normalt  ikke bli refundert. .

Tildelingslister villreinjakt 2018 finner du her

Reserveliste villreinjakt 2018

Kari Svendsgard