Utsetting av settefisk

 I løpet av uke 24 har fjellstyret satt ut fisk i

 vatn og tjern der forholdene for naturlig gyting er

 for små til å opprettholde en naturlig foryngelse.

 Tilføring av settefisk er en årlig foreteelse.

 I vatn som drenerer til Glomma vassdraget

 settes det fisk fra Evenstad settefiskanlegg, I vatn

 som drenerer til Lågen hentes settefisken fra 

 FOSA.

 Dovre fjellstyre takker alle som stilte opp for å være med og bære ut settefisken. 

Gasta Design