Prøvefiske Hjerkinndammen

  Dovre fjellstyre gjennomførte prøvefiske på Hjerkinndammen

  12. - 13. juni. Fiske var gjennomført med standard Jensen prøveserie med                                                 

  maskevidder fra 19 - 52 mm.

  Fangsten var på 13 fisk med en gjennomsnittlig Kondisjonsfaktor på 1,3 .

  Lengde og vekt brukes til å regne ut fiskens kondisjon,

  Generelt kan vi si at jo feitere fisken er, jo bedre kondisjon har den.

  For ørret regnes en K -faktor på 1,0 som fisk av god kvalitet.                        

 

 

  Gjennomsnittsvekt  på fangsten var i  overkant av 500 gram den største veide 1150 gram

   Det var fisk på 100 gram, noe som tyder på at det er

   naturlig foryngelse i dammen.      

   Av mageinnholdet var marflo og snegler mest

   fremtredende.

   Dette gir fisken  et delikat rødt fiskekjøtt.    

Gasta Design