Regler for småviltjakta 2019

Med hjemmel i fjellovens § 23 har Dovre fjellstyre vedtatt regler for småviltjakta 2019 (Sak 20/2019).

Det er gjennomført taksering på arealene i Grimsdalen og på Dovrefjell. Analyse av resultatene viser et dårlig produksjonsår for rype. For å legge til rette for god produksjon neste jaktår har fjellstyret satt en kvote på 1 rype pr jeger pr dag i jaktåret 2019/20. Fjellstyret har også begrenset perioden for salg av jaktkort. Jegere med sesongkort for jakt med hund kan trene hund etter jaktslutt 14.10.

Bestemmelser rundt småviltjakta på statsallmenningene i Dovre finner du her.

Tore Larsson