Back to All Events

Fjellstyremøte 16. oktober 2018

SAK 12/2018  SØKNAD OM BYGGING AV NY LYU PÅ MESÆTRA 511/86/1/16

SAK 13/2018   SØKNAD OM STØTTE FRA EINBUGGDALEN/HARDBAKKEN BEITELAG

SAK 14/2018  SØKNAD OM MIDLER TIL HURTIG BRANNSLUKKING

SAK 15/2018   LEIE AV EKSTERN HJELP TIL FØRING AV FJELLSTYRE SITT REGNSKAP

SAK 16/2018   REFERATSAKER

Møtebok finner du her

Earlier Event: June 1
Fjellstyresaker e-post behandling
Later Event: December 6
Fjellstyremøte 6. desember 2018