Back to All Events

Fjellstyremøte 27.februar 2018

SAK 1/2018    SØKNAD OM OPPSETTING AV UTLEIEHYTTER

SAK 2/2018   REGNSKAP 2017

SAK 3/2018   BUDSJETT 2018

SAK 4/2018   HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE HJORTEVILTFORSKRIFTEN 30

SAK 5/2018   REFERATSAKER

Møtebok finner du her

 

 

 

 

Later Event: March 16
Fjellstyremøte 16. mars 2018