Kvote og jakttid for rypejakt i Grimsdal og Dovrefjell statsallmenninger

I hht. Fjelloven § 23 tredje ledd første punktum innfører Dovre fjellstyre følgende endringer av jaktregler for rypejakt i statsallmenningene i Dovre høsten 2018

  • Rypejakt for utenbygdsboende forlenges ut oktober måned. Jaktkort selges som ukekort via inatur.

  • Jaktkvoten settes til 2 ryper pr. dag pr. jeger. Det skilles ikke mellom li- og fjellrype.

Kari Svendsgard