Søknadskjema-småvilt-m/hund utenbygds

Det søkes samtidig om jakt forfølgene jegere (skriv navn og adresse)
Jaktperiode
Ønsker du å sette opp andre perioder som 2.,3. valg etc..., angir du nummerene for periode i prioritert rekkefølge feltet under. perioden du har valgt over vil være din først-prioritet.
jaktfelt *
Ønsker du å sette opp andre jaktsfelt som 2., 3. valg etc..., angir du nummerene for jaktfelta i prioritert rekkefølge