Søknadskjema-småvilt-utenbygds u/hund

Det søkes samtidig om jakt forfølgene jegere (skriv navn og adresse)
Jaktperiode
Ønsker du å sette opp andre perioder som 2., 3. valg etc..., angir du nummerene for periode i prioritert rekkefølge feltet under. Perioden du har valgt over vil være din først-prioritet.
Jaktfelt
Ønsker du å sette opp alternativ for jaktfelt kan du gjøre det i feltet under.Jaktfeltet du har valgt over vil være din først-prioritet.