Søknadskjema-harejakt m/hund

Det søkes samtidig om jakt forfølgene jegere (skriv navn og adresse)
Jaktfelt
Ønsker du å sette opp andre jaktfelt som 2., 3. valg etc..., angir du nummerene for jaktfelta i prioritert rekkefølge feltet under. Jaktfeltet du har valgt over vil være din første-prioritet.
NB! Pga usikkerhet vedrørende forsvarets aktivitet i skytefeltet, har vi valgt å fjerne F7 fra søknadsskjemaet. Når vi får oversikt over forsvarets aktivitet, vil eventuelt salg av kort i F7 skje via inatur.