Fiske i Dovre

Fjellstyret forvalter fiske i  40 fiskevatn (7800 daa vannareal) og 170 km elvestrekninger.

Det selges fiskekort som gjelder på all statsgrunn i Dovre samt i tre private vatn. Fjellstyre leier fiskeretten av Statskog i Hjerkinn og Fokstua utmål. 
Ved en del av vatna er det lagt ut båter som kan lånes under fisket. Ved Vålåsjøen er det tilrettelagt for rullestolbrukere.

Med unntak av meitemark er det ikke tillatt å fiske med levende agn. Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 10. september.

Fiske kan bare drives med gyldig fiskekort. Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.

Tilbud til barn og unge

Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang og oter. Ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås ved henvendelse til fjellstyre.

 Snøhetta fellesfiskekort


Dovrefjell statsallmenning er en del av Snøhetta fellesfiskekort. Fiskekortet omfatter i alt 3314 km2, og er et fellesfiskekort for Snøhettaområdet.
Fiskekortet selges via inatur og gjelder kun for stangfiske.

Garnfiske

Det er gode muligheter for å fiske med garn..

I Vålåsjøen, Storrvatnet, Einøvlingsvatnet, Horrtjønn og Kvitdalsvatna.er fiske med garn tillatt for alle som har kjøpt fiskekort for garnfiske.

I øvrige vatn der garnfiske er tillatt gjelder dette kun for innenbygdsboende

 

Isfiske

Isfiske er tillatt på alle vann.

 Med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut, skal ettersees minst 2 ganger om dagen.

Fiskeregler finner du her

Båter

Dovre fjellstyre disponerer totalt 14 båter som er plassert ved forskjellige vatn i statsallmenningene.
De fleste av båtene kan brukes fritt.

Unntaket er:
Båtene ved Storrvatnet som er forbeholdt de som leier buene og bruk avtales med leietaker.
Båtene ved Vålåsjøen er låst og nøkkel må hentes på Furuhaugli Turisthytte.
.

 

Fiskerapport


Alle som kjøper sesongkort for fiske vil få refundert kr 200,- ved levering av fangstrapport innen 31.12

Her kan du levere fangstrapport for fiske

kjøp fiskekort

Priser

                                   Stang            Familiekort             Garn/Oter        Familiekort     

  • 1 døgn                  75,-               130,-                      100,-                175,- 
  • 2 døgn                115,-               210,-                      130,-                240,-
  • 3 døgn                175,-               300,-                      200,-                350,-
  • Uke                     240,-               435,-                      300,-                510,-
  • Sesong               670,-               980,-                      745,-               1130,-

I tillegg til via inatur kan fiskekort kjøpes på

Holum Sport, Hageseter Turisthytte, Furuhaugli Turisthytte, Dovregubben og Coop Marked Dovre